Technische diensten

Waardering AutoSN

08 januari 2019

De BOVAG heeft een zogenaamd ROSA onderzoek laten uitvoeren onder de universele formules om de tevredenheid v d deelnemers te meten.

Dat is een beoordeling van de deelnemers aan de formule, over de waarde van de formule voor henzelf.
Met andere woorden, het belang wat de deelnemende bedrijven aan de formule hechten!  Een waardering waar de collega’s van andere formules graag naar kijken.

Dit heeft geresulteerd in een bedrijf deelname van 43% ( tegen 34% over alle formules gemiddeld)  en een score waarmee we op de 4e (!!) plaats terecht komen.

Van  de winnaar hebben maar 6 bedrijven van de 9 meegedaan.  Auto First en Vakgarage moeten we als grotere formules voor ons dulden, Car Prof heeft een gelijke waardering als AutoSN en alle andere formules scoren minder!

Kortom, een prima resultaat voor deze jonge universele formule!

Klik op het plaatje voor de beoordeling van de formules!